Home/nieuws

HOME/NIEUWS

reactie van de voorzitter reactie van OSZ Oldenzaal

Nederlandstalig koor

De

Sentimenties

Uut Hardenberg

de spreuk v/d maand

”Het zou een stuk “beter” zijn , als de zon niet je huid zou verbranden , maar je calorieèn”

 

Laatste update

06-10-2018

 

foto`s geplaatst

 

Nijeboer Bouw is bereid gevonden om een financiele bijdrage te doen voor het korenfestival

"op de kleppe in 'n anbarg" als dank hier voor een bloemetje voor de Fam. zie foto boven

 

 

 

 

 

 

 

De Sentimenties uit Hardenberg zorgen voor gezelligheid.

 

Zowel op straat als in een zaal kunnen zij U met hun zang vermaken.

 

"De Sentimenties"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/07/2018

van 13.30 tot 17.00 uur

 

van de voorzitter

 

Korenfestival 2018 een groot feest.

We hebben vele mensen kunnen laten genieten van meeslepende smartlappen, prachtige shanty’s en ontroerende ballade’s.

Ik wil bij deze dan ook onze koorleden, vrijwilligers, sponsoren en promotie Hardenberg (SHP) hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

Zonder hun was dit niet mogelijk geweest.

Ook een groot compliment aan onze gastkoren mede dankzij hun was deze dag een groot feest.

Ik wens jullie allen een fijne, veilige en fantastische vakantie en tot 28 augustus.

 

"Na de stilte komt muziek het dichts bij het zeggen van het onzegbare"

 

------------------------------------------------------------------

 

Hartelijk bedankt voor de geweldige organisatie van het korenfestival zaterdag 7 juli.

m.i. zeer geslaagd.

Petje af voor jullie allemaal en een hele diepe buiging!

de foto’s zijn gemaakt door onze huisfotograaf.

Hartelijke groet,

Stad Hardenberg Promotie

Roelie Brink

(zie foto album)red.

--------------------------------------------------------------------------

 

Beste zangvrienden,

 

Aansluitend op het korenfestival en na de nodige pilsjes te hebben genuttigd hebben wij uiteraard èn terecht onze waardering en dank uitgesproken m.b.t. het festival in de breedste zin van het woord.

Als nádat de pilsjes zijn uitgewerkt èn na een nachtje slapen nòg heel nadrukkelijk het gevoel bestaat van een geweldig goed georganiseerd festival, een heerlijke deelname, dus een màchtig mooie dag in de "metropool" Hardenberg, is dat voor mij reden om bij deze nogmaals "zwart op wit" onze dank uit te spreken voor de organisatie, de gastvrijheid en het in ons gestelde vertrouwen. Het was helemaal tòp!!

Dus vanaf nù ZIJN WE NIET VIES VAN EEN DAGJE MET "DE SENTIMENTIES"

 

Een smartelijke groet,

Herman Nijhuis

aanjager van de OSZ

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Rabobank Clubkas Campagne

 

 

foto`s diverse optredens

Hardenberg

 

het korenfestival de eerste ZATERDAG in Juli

voor de veertiende keer!!!!

‘Op de kleppe in ‘n Arnbarg’

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved De "Sentimenties"